افزایش ترانزیت ارتباطات بین الملل

طی سال گذشته ترانزیت بین الملل از 750 STM1 به STM1 2350 رسید که رشدی سه برابری را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، این میزان توسعه از طریق مسیر پروژه EPEG در مسیر شمال - جنوب و پروژه «اوج» در مسیر عراق - ارمنستان امکان پذیر شده است.

ظرفیتهای یاد شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت از طریق شبکه فیبر نوری کشورمان جابجا و از طریق درگاه های بین الملل به کشور متقاضی تحویل داده می شود.

این ظرفیت تنها شامل اینترنت نیست و ممکن است شامل voice نیز باشد.

برچسب ها : ترانزیت ، درگاه های بین الملل ، فیبر نوری